ασημοχρύσαφο

ασημοχρύσαφο
το (Μ ἀσημοχρύσα φον)
ασημένια και χρυσά σκεύη ή κοσμήματα.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”